Ürünler
BETİ MCU Set v2

Beti MCU seti, distribütörlüğünü yaptığımız MikroE firmasına ait EasyPIC7 kartı ile 13 adet uygulama modülünün içeren platformun birleşiminden oluşmuş bir settir.

Okullarda laboratuvar ortamlarında rahatlıkla kullanılabilmesi amacıyla tüm donanımlar kart üzerine sabitlenmiş,kaybolmaya müsait hemen hemen hiç bir donanım dışarıda bırakılmamıştır.