EASY PIC7 for dsPIC

EASY PIC7 for dsPIC30
Kutu içeriği;Easy PIC7 for dsPIC30 Board, Ürün CD si, USB Kablo, Devre şeması ve kullanım kitabı
Not:Grafik LCD, Touch panel, Karakter LCD, DS1820 ve LM35 Sıcaklık Sensörleri, Kalem opsiyoneldir.

 

EASY PIC7 for dsPIC30 ürünü, Microchip firmasının  dsPIC30 Mikrodenetleyicilerinin uygulamalarının yapıldığı geliştirme setidir.

Kart üzerindeki USB 2.0 arabirimi özelliği ile ilave bir programlama cihazına ihtiyaç duymadan DIP kılıftaki  dsPIC30F1010, dsPIC30F2010, dsPIC30F2011, dsPIC30F2012, dsPIC30F2020, dsPIC30F3010, dsPIC30F3011, dsPIC30F3012, dsPIC30F3013, dsPIC30F3014, dsPIC30F4011, dsPIC30F4012, dsPIC30F4012 , serilerinin programlanması sağlanır.

 EASY PIC7 for dsPIC30 ürünü standart olarak dsPIC30F4013 ile gelir.

Easy PIC7 for dsPIC30’a yeni başlayanlar için kolay öğrenimi sağlayan PASCAL, BASIC ve C örnekleri ile satılmaktadır. Easy PIC7 for dsPIC30 hem karakter hem de Grafik LCD yi destekler.

mikroICD,  size etkin bir hata denetleme olanağını ve daha hızlı prototip oluştumanızı sağlar.  mikroICD donanım düzeyinde gerçek-zamanlı- hatadenetleme (real-time-debugger) için etkin bir araçtır.

Bir mikroBasic/ mikroPascal/mikroC  programını bir host pic mikrodenetleyici üzerinde çalıştırmanıza olanak sağlar, ve program çalışırken değişken değerlerini, özel fonksiyon kayıtçılarını (SFR), ve bellek-Eeprom’un durumunu görebilirsiniz. Aynı zamanda MikroProg Suite ile daha hızlı programlama gerçekleştireceksiniz. 

Kullanım Kitapçığı  Devre Şeması
Teknik Şartname

 MODÜLLER

 

 

 

 Ürünle birlikte gelen  CD içeriğinde de; Basıc ve Pascal  C Compiler ların demo versiyonları (6K lık .hex limitli) ile Assembler, Basıc, Pascal ve C  Compiler da hazırlanmış örnek programlar  ve pdf dokumanlar,   ISP programmer  yazılımı ve  devre şemaları  verilmektedir.

Kutu içeriği; Easy PIC7 for dsPIC30 Board, Ürün CD si, USB Kablo, Devre şeması ve kullanım kitabı
Not:
Grafik LCD, Touch screen, kalem, karakte LCD ve DS1820 Sıcaklık Sensörü opsiyoneldir.

Ürün Sayfası